Kredyty

Spis treści


KREDYTY DLA PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ

KREDYTY DLA PRACUJĄCYCH W POLSCE: [wiecej]


KREDYT DLA PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ umożliwia:

foto
 • zakup mieszkania / domu od dewelopera, spółdzielni mieszkaniowej lub osoby prywatnej
 • budowę mieszkania / domu z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową
 • budowę lub rozbudowę domu prowadzoną przez Generalnego Wykonawcę lub systemem gospodarczym
 • refinansowanie kredytu na cele mieszkaniowe, spłatę innego mniej korzystnego kredytu mieszkaniowego
 • refinansowanie kredytów na cele konsumpcyjne takich jak: pożyczka gotówkowa, kredyt konsumpcyjny, debet w koncie osobistym, zadłużenie na karcie kredytowej
 • refinansowanie nakładów poniesionych wcześniej przeznaczonych na budowę i zakup domu lub mieszkania
 • refinansowanie kredytu na cele mieszkaniowe, spłatę innego mniej korzystnego kredytu mieszkaniowego
 • refinansowanie kredytów na cele konsumpcyjne takich jak: pożyczka gotówkowa, kredyt konsumpcyjny, debet w koncie osobistym, zadłużenie na karcie kredytowej
 • refinansowanie nakładów poniesionych wcześniej przeznaczonych na budowę i zakup domu lub mieszkania
 • spłatę wszystkich zobowiązań finansowych, np:
  • debetu w rachunku osobistym
  • zadłużenia na karcie kredytowej
  • pożyczki gotówkowej, kredytu gotówkowego
  • kredytu ratalnego
  • kredytu samochodowego
  • pożyczki z zakładu pracy

Informacje na temat kredytu:

okres kredytowania: do 30 lat , w PLN do 40 lat
wysokość kredytu:
 • zakup nieruchomości - 110% wartości nieruchomości
 • konsolidacja - 65% wartości nieruchomości
 • dowolny cel - 50% wartości nieruchomości
minimalna kwota kredytu: 24.000 PLN lub równowartość tej kwoty w CHF, USD, EUR
zabezpieczenie kredytu:
 • prawomocny wpis hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości
 • dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia od ryzyka utraty stałego źródła dochodu i ubezpieczenia na życie
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
wypłata kredytu: jednorazowo lub transza
spłata kredytu: raty równe lub malejące
Wakacje kredytowe - raz w roku dajemy Ci możliwość miesięcznej przerwy w spłacie kredytu bez naliczania odsetek za zwłokę


/ Kredyty Hipoteczne / Kredyty Konsolidacyjne / Kredyty Gotówkowe / Kontakt /